» SJ
Dec 2

Hur jobbar ditt företag med designidentitet? Identitet, latinskans ”idem” betyder ”densamme”. Alltså, designidentiteten skall berätta varifrån en produkt kommer, förmedla dess arv. Detta på fler plan än endast genom en form, design har som bekant betydligt fler dimensioner än så. En bransch som alltid jobbat mycket med det här är bilindustrin. En BMW ska se ut som en BMW, den ska låta som en BMW, den ska lukta som en BMW och den måste kännas som en BMW osv.

Jag har tänkt mycket på SJ. SJ som tidigare haft monopol på persontrafiken i större delen av landet ska nu kunna särskilja sig från sina nya konkurrenter. SJ ska satsa 350 miljoner på att renovera sina InterCity-vagnar både utvändigt och invändigt. Utvändigt genom att lok och vagnar blir svarta och invändigt genom att kupén liknar x2000s. X2000-tågen renoverades tidigare år och blev silvriga till färgen utvändigt. SJ införde även för något år sedan sina SJ Prio-kort som resenärerna kan samla poäng med vilket i sin tur genererar erbjudanden av olika slag. Färgskalan på korten går från vitt till grått till svart, där det svarta kortet är det mest attraktiva. Enligt mig är denna färgskala omvänd. Eftersom de svarta tågen, InterCity, ändå får betraktas som mindre exklusiva än X2000, borde då inte det första kortet vara svart?

Även om SJ arbetat mycket med att ge tågen en invändig identitet finns mer att önska av den yttre. Att tro att man löser sina produkters designidentitet genom att ge dem en gemensam färg är att stå och stampa på trappans första steg. Det grafiska uttrycket handlar om den visuella identiteten, vilket endast är en del av designidentiteten. I fallet med bilbranschen har företagen själva makten över strategin för hur designidentiteten ska förmedlas. SJ och även flygbranschen däremot har inte denna möjlighet eftersom deras ”produkt” tillverkas av någon annan, t.ex. Bombardier eller Boeing. Hur styr du designidentiteten om du inte har makten över produktens fysiska yttre? Bombardier respektive Boeing har säkerligen egna strategier för hur deras produkter ska se och vara typiskt Bombardier respektive Boeing. SJ´s produkt eller SAS för den delen är ju självfallet inte tåg respektive flygplan utan resandet. Men tågen och flygplanens fysiska yttre är likväl en stor del av designidentiteten. Hur ska SJ och SAS arbeta med sin yttre designidentitet på ett djupare plan än genom färgval och påmålad logotyp?

När du har lyckats bygga ditt varumärke och när din designidentitet förmedlar det kan du slänga alla logotyper du någonsin har klistrat på, det är då uppenbart vem som står bakom produkten i alla fall.

Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes